Grilling

På balkongene er det tillatt med gass eller elektrisk grill. Gassflaske skal alltid oppbevares utendørs på balkongen og ikke inne eller boden.

Kullgriller er tillatt på fellesarealene ute. Ved grilling på fellesarealene skal det vises hensyn. Ikke sett grillen på benker/bord eller direkte på gresset så det bli svimerker. Ikke kast varmt kull eller engangsgriller i søppelcontaineren.