Parabol

Det er ikke tillatt å montere parabol på balkong/vegg. Se husordensregler punkt 8.