Tilhenger

Borettslaget har tidligere gått til innkjøp av en tilhenger som fritt kan lånes av beboere i borettslaget. Formålet med tilhengeren er å frakte eksempelvis avfall, møbler, utstyr til bygningsarbeider til og fra leiligheten. Det er kun beboere i Vetlandsveien borettslag som kan låne tilhengeren. Maks lånetid er 24 timer. Kontakt styret for informasjon vedrørende lån av tilhenger. Tilhengeren skal leveres tilbake kostet, og fri for avfall. Beboeren som låner hengeren er selv ansvarlig for å kjøre trafikksikkert. Oppdages det feil og mangler, gi beskjed til styret.