Vaktmester

Borettslaget er medeier i sameiet Oppsal Vaktmestersentral. Sentralen ble opprettet 01.04.1970, og betjener 6 borettslag på Oppsal, 2 på Bøler og 2 i Hellerudområdet med ordinært vaktmesterarbeid. Dette omfatter til sammen over 3 000 leiligheter.

Vaktmestersentralen står også til tjeneste med enklere reparasjonsarbeider for beboerne til selvkostpris, slik som reparasjon av kraner, tette avløp, sluk, klosetter, radiatorer etc.

Ekstra nøkler til inngangsdørene, betalingskort til vaskeriet og skilt til ringeklokke og postkasse bestilles/kjøpes hos Vaktmestersentralen.

Vaktmestersentralen leier lokaler av borettslaget vårt i Løypeveien 2.

Kontortid
mandag til fredag, utenom torsdag kl. 07:00 – 15:00. Torsdag: 07:00 – 17:00 (Utvidet åpningstid gjelder fra 3. mai 2018) Utenom ordinær arbeidstid settes telefonen over til vakttelefon, slik at de kan nås ved akutte situasjoner, der hjelpen ikke kan vente til
neste ordinære arbeidsdag.*
*Tjenester som bestilles av eiere/beboere som ikke omfattes av ordinær avtale, må betales av den enkelte.

Telefon: 22 76 28 80. Telefontid: 09:00 – 15:00

Utenom åpningstid settes telefon til vakttelefon for akutte hendelser.

Epost: kontor@oppsalvaktmestersentral.no

Se Oppsal Vaktmestersentrals egne hjemmesider for mer informasjon: www.oppsalvaktmestersentral.no