Vannmåling for fellesvarmtvann

Etter omlegging til felles varmtvann har alle leiligheter fått installert en vannmåler for varmtvann i fordelerskapet. Forbruk betales akonto og det foretas avregning en gang per år. Se vedlagt fil for ytterligere informasjon: Informasjon om vannmåling

  • Avregning varmtvann: Varmtvannet leveres fra fellesanlegg (fjernvarme) i kjellerne og avregnes etter forbruk. Alle betaler et akontobeløp sammen med månedlige felleskostnader. Dette avregnes etter forbruk en gang i året. Det er er Ista som fjernavleser og avregner, og avregning finner sted på felleskostnadene for juli året etter avregning. (Eks.: Avregning for 2019 avregnes i juli 2020). Alle vil få tilsendt en avregning som viser eget forbruk. Tilgodebeløp og restbetaling avregnes over felleskostnadene for alle som bor i borettslaget. For de som har flyttet i løpet av et år, vil avregning bli tilsendt ny adresse, enten som en utbetaling eller faktura med restbeløp. Det er ikke nødvendig å foreta seg ved inn- eller utflytting, da OBOS i samarbeid med Ista vil ivareta alle avregningene for leiligheter som har skiftet eier i løpet av perioden, og fordeling vil belastes den enkeltes eierperiode.