Oppussing av oppganger

På GF 2019 ble det estimert enn oppstart i løpet av 2019 med oppussingen av oppgangene. Dette er noen måneder forsinket i forhold til estimatet. Vi avventer tilbud i slutten av denne måneden og ønsker en oppstart så snart som mulig etter vi har landet på entreprenør.

Planlagt arbeid innbefatter maling, overflatebehandling og reparasjoner i oppgangene, overflatebehandling av terazzogulv (enkelte oppganger restaurering), nye branndører i kjeller, da disse er fra byggeår, samt ny ytterdør/hoveddør til oppgangene. I tillegg til dette er det også behov for nytt callinganlegg, da det ikke lenger finnes reservedeler og flere leiligheter har defekte apparat. Dette planlegges da trolig utført samtidig.

Videre status på arbeidet og oppstart vil bli annonsert når dette foreligger.