Garasje

Det er et privat garasjelag med 25 garasjer i området.

Kontakt Jon Petter Åsatun på telefon 922 05 211 for informasjon om garasjelaget, venteliste eller liknende. jasatun(at)online.no

Leder i garasjelaget er Kai Berg-Pettersen.

Vi gjør oppmerksom på at ved tildeling av garasje mister du retten til å ha parkeringsplass i borettslaget.

Søknad om garasjeplass i garasjelaget