Respekter reserverte vasketider i vaskeriet

Når noen har reservert tid ved å benytte reservasjonstavlen skal dette respekteres. Det vil si st man ikke skal starte en maskin rett før neste vasketid skal starte.

Reservasjonstavlet er nå ryddet for datoer fra 1/7-6/7. Om du skulle ha reservert tid og låsen er parkert i dette tidsrommet for august, vennligst reserver på nytt.

Vi ønsker at alle benytter seg av reservasjonssystemet. Vi vil se på løsninger for å få dette til å fungere.