Samtykke til digital kommunikasjon

Styret har valgt å takke ja til å delta i kampanje hvor det sendes ut sms til de som allerede ikke har samtykket. Vi ber alle logge seg på OBOS og korrigerer kontaktinfo om dette er feil.

Over 177 000 boligeiere har allerede gitt sitt samtykket til digital kommunikasjon med styret og oss som forretningsfører – nå tar vi gjerne en ny SMS-kampanje for å få flere samtykker.

Dere i styret er vant til at kommunikasjonen med OBOS Eiendomsforvaltning AS er digital. Vi opplever en økende forventning fra eierne om å ta i bruk flere og bedre digitale tjenester. Vi ønsker derfor at den enkelte eier kan kommunisere papirløst med både styret i boligselskapet og OBOS Eiendomsforvaltning AS.

Hva gjør vi?
Eiere i alle boligselskap som forvaltes av OBOS Eiendomsforvaltning AS vil i løpet av kort tid motta en SMS fra 1929. I denne ber OBOS Eiendomsforvaltning AS på vegne av boligselskapet om fullmakt til å kommunisere digitalt pr e-post eller via SMS med den enkelte eier. Informasjon det er ønskelig å sende elektronisk kan være årsrapport (innkalling til årsmøte), tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver), brev og fakturaer. Dette vil da kunne bli sendt pr e-post, samt at det åpnes opp for muligheten til enkelte varslinger på SMS.

Henvendelsen sendes kun til boligeiere som ikke tidligere har samtykket.

Den som gir sitt samtykke til digital kommunikasjon, kan når som helst trekke samtykket tilbake.

Hva gjør styret?
Vi ønsker at styret går ut med en oppfordring til eierne om å gi samtykke til digital kommunikasjon, slik at kommunikasjonsflyten blir forenklet og effektivisert.

SMS-kampanjen vil gjennomføres i løpet av uke 11 og 12.

Spørsmål?
Har du spørsmål, ta kontakt med OBOS på e-post: oef@obos.no