Skillevegger og balkonger

Skillevegger: Det har vært et tilfelle hvor en skillevegg har blåst ned i forbindelse med sterk vind den siste uken. Vi ber derfor alle ta en kontroll på skilleveggen/glassruten som er på balkongen for å forsikre seg om at den ikke er løs. Feil meldes Oppsal Vaktmestersentral.

Balkonger: Det har også vært et tilfelle hvor det ble oppdaget sprekk i feste til en balkong. Denne balkongen er utbedret. På bakgrunn av dette er nå alle balkonger kontrollert. Det er ikke funnet flere feil.