Søknad om midlertidig oppbevaring i fellesareal

Vi ønsker å presisere at det må foreligge særskilt god grunn for å få innvilget søknad om midlertidig oppbevaring i fellesareal. Eksempelvis fortsatt pågående arbeid fra Sansbygg, midlertidige rør og arbeid utført av borettslaget i boden og lignende. Manglende bodplass er ikke god nok grunn. Da foreslår vi at boden blir ryddet i forbindelse med komprimatorbil.

Hjul vil uansett bli kastet. Videre gjør vi oppmerksom på at de som får godkjent oppbevaring vil få en detaljert mal for merking og at ALT må merkes. De som utfører tømming vil få en liste på hvem dette gjelder. Så om du merker uren godkjennelse vil eiendeler bli kastet!

De som får innvilget oppbevaring får dette i et begrenset tidsrom. Er ikke eiendeler da fjernet vil de bli fakturert for arbeid og bortkjøring.

Fellesareal skal ikke brukes til bodplass og søppel av den enkelte. Opprettholdes ikke dette ser vi oss nødt til å øke felleskostnader for samtlige med et søppeltillegg for merkostnader dette medfører. Vi oppfordrer alle til å konfrontere og varsle styret om detaljer om det observeres beboere som tar seg til rette på andres bekostning