Spørreskjema etter baderomsrehab

Viser til utsendt SMS. Vi ønsker tilbakemeldinger i etterkant av baderomsrehab. Dersom du har reklamasjoner må dette bemerkes.
Vi ønsker primært at link sendt på SMS benyttes. Dersom det ikke er mulig kan følgende skjema printes ut og leveres i styrets postkasse, Vetlandsveien 87.

Spørreskjema Baderomsrehab