Styret

Atle Hillestad

Rolle: Styreleder

Lillian Slaaen

Rolle: Nestleder

Olav Lærum

Rolle: Styremedlem

Jan-Thore Henriksen

Rolle: Styremedlem

Hilde Marie Rekstad

Rolle: Styremedlem

Stein Joar Mellemberget

Rolle: Varamedlem 1.

Kristian Sørensen

Rolle: Varamedlem 2.

Valgkomité

Sigmund Nerland, Marie Grønvik

Delegert Obos Generalforsamling

Delegert: Olav Lærum

Varadelegert: Atle Hillestad

Delegert med varadelegert til Oppsal Vaktmestersentral

Delegert: Olav Lærum.

Varadelegert: Atle Hillestad