Utlevering av nye wifi routere

Det vil bli utlevert og installert nye routere til samtlige leiligheter. Arbeidet skal starte 9/3 og pågår 2-3 uker. Dører vil bli merket med dato og tidspunkt. Varsel blir hengt opp ca. en uke i forveien
Samtlige andeler plikter å ta i mot utstyret. Har du installert annet utstyr eller ikke ønsker dette montert skal du allikevel ta det i mot, da det følger leiligheten ved salg. De siste årene har det vært et problem ved salg at andelseier enten har tatt utstyret med seg eller kastet det. Dette vil medføre erstatningsansvar fra nå.

Dersom oppgitt tidspunkt ikke passer vil det være opplyst på lappen som henges opp hvordan man avtaler nytt tidspunkt. Det er varslet at oppslag blir opphengt fra i morgen og fremover.