Showrom og kontor/spisebrakke

Showrom blir plassert utenfor renseriet/fellesvaskeriet i Vetlandsveien 87. Vi har sjekket opp rundt dette med krav til sikt mot kryss med Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten. Det er ingen spesifikke krav til avstand når det gjelder midlertidig oppføring av brakkerigg, containere o.l. Riggplanen er likevel lagt opp slik at blant annet barna får en trygg vei til skolen. Opprinnelig riggplan er redusert vi til max 2 containere, slik at sikt og sikkerhet blir ivaretatt. Dette vil medføre at vi må ha noen containere på andre steder i borettslaget.

Vi ber alle beboere om å vise hensyn til soveromsvinduene i nærheten av showrommet, og unngå at området utenfor brakkene blir oppholdssted med høylydt prat tidlig morgen og sen kveld. 

Når det gjelder rigg/kontor og spisebrakke blir denne stående på hjørnet av Vetlandsveien 93 B og Løypeveien 1A. Med tanke på sikt mot krysset trekker vi riggen nærmest Løypeveien 1A og så langt bak mot Vetlandsveien 93B som mulig.

Vi trenger også plass til provisoriske toaletter under byggeperioden i de forskjellige blokkene.