Vedlikeholdsplan

Sommeren 2014 mottok styret en total tilstandsrapport over bygningsmassen, hvor OBOS Prosjekt både har besiktiget bygningsmassen og utarbeidet rapporten. Rapporten ble gjennomgått i august sammen med OBOS Prosjekt, og er under en mindre revidering. Hovedtrekkene i rapporten ønsker vi likevel å formidle videre til andelseierne, slik at dere er informert om tilstanden på bygningene og planer i tiden som kommer. Det er godt mulig at vi etter hvert må avholde et informasjonsmøte om tiltakene, dette vet vi mer om mot slutten av året. Rapporten gir en samlet tiltaksplan for 2014-2019, og det er foretatt en prioritering av anbefalte tiltak. Nedenfor er hovedpunktene i rapporten gjengitt, men med forbehold om omrokkeringer på prioriteringene.

På bakgrunn av rør og baderomsrehabiliteringen er det tilkommet noen endringer. Men styret forsøker å forholde seg til planen så langt dette lar seg gjøre.

2014

Forprosjekt rør og eventuelt våtrom. Vannrørene i borettslaget er ikke gjort noe med siden byggeåret, og lever på overtid. Prosjektet vil avdekke hvorvidt det er nødvendig å skifte vannrørene. Dersom rørene må byttes, er det vanskelig å unngå å gjøre noe med badene (NB! Vi vet ikke er enn dette på nåværende tidspunkt). Vi har også bedt om tilbakemelding på eventuelle fordeler ved å gå over til felles varmtvannsleveranse fra kjelleren, opplegget ble gjort klart ifm overgangen til fjernvarme. Forprosjektet vil starte i høst, og sannsynligvis avsluttes før årsskiftet.

Prosjektere tett løsning mellom balkonger og yttervegg. Her har vi hatt en del lekkasjer, og vil se på en helhetlig løsning på hva vi eventuelt kan gjøre for å utbedre.

Utskifting av stoppekraner/ventiler. Dette sees i sammenheng med forprosjektet på rør og våtrom.

En del mindre løpende vedlikehold, hvorav en del ting allerede er utbedret eller igangsatt.

2015

TV-kontroll, tilstandsvurdering av bunn- og uttrekksledninger.

Fasadevask.

Skraping og overflatebehandling på undersiden av balkongene.

Utvendig overflatebehandling (olje) av ytterdører (utføres av andelseiere/beboere).

Utbedring av lekkasjer/lokal utskifting av taknedløp.

Oppgradering av belysningen i alle blokkene. Arbeidet er allerede igangsatt, i de blokkene hvor lampene går nå, blir de byttet ut til sensorstyrt belysning.

Etablering av nødlysanlegg.

Mulig etablering av adresserbart brannvarslingsanlegg i fellesarealene.

Utskifting av utvendige boddører.

Oppussing av gamle utvendige søppelboder.

2016

Utskifting av vinduer og balkongdører.

Utskifting av branndører fra byggeår i kjellerne.

Utbedring av rustutfelling fra rekkverk på svalganger.

Rustbehandling og overflatebehandling på undersiden av balkonger i 1. etg.

2017

Tilbakelegging/supplering av isolasjon på loftdekket.

Utbedring av riss på yttervegger og repos i trapperom.

Utskifting av rekkverk utenfor Vetlandsveien 97.

2018

Overflatebehandling av oppganger.

Overflatebehandling oppunder gesims/takskjegg.

Utbedring av riss på repos/gulv i oppgang.

2019

Oppstart utskifting av drenering.

Rens av ventilasjonskanaler

Et veldig vagt kostnadsanslag for utbedringene disse 5 årene, er ca. 50 mill. De usikre momentene er da tilstanden på vannrørene, og resultatet av kontrollen på bunnledningene. Dette er det ikke stipulert noen kostnad for. Med andre ord kommer vi ikke utenom låneopptak for å få gjort disse utbedringene. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette. På nåværende tidspunkt vet vi heller ikke hvordan planen vil virke inn på felleskostnadene.